Home / Fizică / Punct material

Punct material


Punctul material este un corp de dimensiuni neglijabile.
În Fizica elicoidală nu există altceva decât puncte materiale şi câmp.

Asupra unui punct material definit în prezent nu pot acţiona decât forţe, constante sau variabile. În concepţia Fizicii elicoidale, însă, punctul material nu are doar masă şi impuls, ci are şi moment cinetic propriu şi chiar impuls volumic, iar asupra sa pot acţiona nu doar forţe, ci şi cupluri sau forţe volumice.

Există punct material de ordinul 1, punct material de ordinul 2, punct material de ordinul n, etc. De exemplu, un punct material de ordinul 1 se deplasează pe o elice, dar impulsul său este variabil. În schimb, pentru a elimina variaţia impulsului, trebuie să mai punem un punct material de ordinul 1 pe acea elice, în aşa fel încât impulsul total să se conserve. Prin această adăugire obţinem un punct material de ordinul 2. De data aceasta, un punct material de ordinul 2 are deja moment cinetic propriu, ceea ce un punct material de ordinul 1 nu avea.

Merită să mai facem o distincţie clară între punctul material de energie constantă, punctul material de impuls constant, punctul material de moment cinetic constant şi punctul material de impuls volumic constant.

Limitele pe care le impunem în definirea punctului material sunt stabilite prin convenţie. Altfel spus, a susţine că un punct material nu are moment cinetic propriu este la fel de justificat precum a susţine că punctul material nu are nici impuls, căci nu are masă.


      RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare