Home / Forţă

Forţă


Forţa este o mărime fizică exprimată prin derivata impulsului în raport cu timpul.
Altfel spus, forţa este impuls variabil în timp. Deci

 
,

fiind vectorul acceleraţie.

Cum forţa nu poate modifica masa de repaus (masa de repaus poate fi modificată numai de forţele volumice), rezultă că forţa poate modifica numai viteza (modulul sau direcţia acesteia). Aşadar, există două tipuri fundamentale de forţe: forţe care pot modifica numai modulul vitezei şi forţe care pot modifica numai direcţia vitezei.

În Fizica elicoidală se admite că singura cauză a forţelor este câmpul gravitaţional şi că, la nivel fundamental, nu există forţe care să poată modifica modulul vitezei (din moment ce aceasta este egală cu viteza luminii în vid), ci numai direcţia ei. Atunci când avem impresia că se modifică modulul vitezei, de fapt, este vorba despre apariţia torsiunii.

-(1203091637) Mai putem scrie
, .
-(1203292026) Dacă impulsul este constant în modul, atunci
-forţa este coliniară cu normala şi avem
-în acest caz, dacă şi viteza şi curbura sunt constante, atunci supraforţa este perpendiculară pe normală, adică 
. Observăm că supraforţa este în acest caz perpendiculară şi pe vectorul lui Darboux, deci este paralelă cu normala de ordinul doi. Atunci, supraforţa poate fi considerată în acest caz ca fiind forţa de ordinul doi. De fapt, nu, căci vectorul lui Darboux este constant în acest caz, deci şi impulsul de ordinul doi este constant, deci forţa de ordinul doi ar trebui să fie prin definiţie nulă.
 
Vrem să stabilim nişte relaţii între impulsul de diferite ordine şi forţa de diferite ordine. Impulsul de ordinul doi este
... Cât este oare impulsul de ordinul doi?
-(1209151445) Mai putem defini forţă de modul ca fiind acea cauză care poate modifica doar modulul impulsului. Totodată, putem vorbi de forţă de curbură ca fiind cauza care modifică valoarea curburii traiectoriei şi, în fine, vorbim de forţă de torsiune ca fiind cauza care poate modifica torsiunea traiectoriei. Aceste ultime două forţe combinate poartă numele de forţe de direcţie, deoarece ele modifică direcţia impulsului. Credem că forţele de direcţie sunt forţe electromagnetice.

 
     RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare