Home / Definiţiile Fizicii elicoidale

Definiţiile Fizicii elicoidale


Încerc să creez aici o listă cu toate definițiile necesare Fizicii elicoidale, ordonată logic pentru a fi mai ușor inteligibilă. Aceste definiţii, alături de cele cunoscute deja în Fizică, vor permite elaborarea Fizicii elicoidale ca teorie de sine stătătoare care încearcă să explice coerent cât mai multe fenomene ale naturii.

-Prima noțiune importantă a Fizicii elicoidale este noțiunea de „punct fizic”. În Fizica elicoidală, toate sistemele fizice sunt alcătuite din puncte fizice. Punctul fizic este cel mai mic sistem posibil, este sistemul elementar, este sistemul imposibil de descompus. Din acest motiv, punctul fizic are masă de repaus nulă și se deplasează cu viteză infinită. Toate interacțiile punctelor fizice cu mediul înconjurător sunt interacții transversale, perpendiculare pe traiectoria lor.
- O altă noţiune importantă pentru Fizica elicoidală, dar cunoscută şi pentru Fizica actuală, este noţiunea de luxon. Luxonul este un corp fără masă de repaus şi care (din acest motiv) se deplasează cu viteza luminii în vid.
-

  Post a comment

  Your Name or E-mail ID (mandatory)

  Note: Your comment will be published after approval of the owner.
   RSS of this page

  Written by:   Version:   Edited By:   Modified

  Un contor din 31 martie 2010

  contoare                                        
  contoare