Home / Câmp

Câmp


În general, câmpul este o regiune din spaţiu care produce variaţii ale vectorilor ce pătrund în acea regiune. Trecerea de la un spaţiu lipsit de câmp la un spaţiu în care există câmp este lentă. Regiunea care separă spaţiul gol de un câmp constant se numeşte frontieră a acelui câmp. Frontiera unui câmp modifică toţi parametrii unui vector, adică modulul său, viteza unghiulară asociată şi unghiul dintre vector şi viteza unghiulară asociată.

În exteriorul câmpurilor, vectorii sunt constanţi, iar în interiorul câmpurilor constante, variază numai direcţia vectorilor.

Liniile unui câmp de intensitate constantă fac un unghi constant invers proporţional cu intensitatea câmpului.

Cel mai interesant câmp pentru Fizică este câmpul care modifică impulsul corpurilor. Acest câmp se numeşte câmp gravitaţional.


Câmpul este un mediu diferit de vid în care centrul de masă al unui corp se mişcă pe o traiectorie de ordin nenul. Ordinul câmpului este egal cu ordinul traiectoriei pe care se deplasează corpurile aflate în acel câmp. Prin extensie, vidul este câmp de ordinul zero, iar câmpul este vid de ordin nenul.

Câmpul este un mediu care modifică starea de mişcare a unui corp. Câmpul acţionează asupra corpului numai cu forţe.

Câmpul nu poate conţine un singur punct material deoarece o asemenea eventualitate ar viola legile de conservare. Prin urmare, într-un câmp există cel puţin două puncte materiale, iar câmpul face o legătură fizică între mişcările celor două puncte astfle încât toţi parametrii dinamici ai ansamblului format de cele două puncte să se conserve.

De exemplu, într-un câmp de ordinul 1 un punct material se mişcă pe o elice de ordinul 1. Impulsul acestui punct material nu este constant, deci este violată legea de conservare a impulsului. Aşadar, pentru  menţine constant impulsul sistemului, este necesar să mai existe un punct în acel câmp care punct să se mişte în aşa fel încât impulsul total să se conserve. Un asemenea al doilea punct ar trebui să fie mereu pe partea opusă cilindrului pe care se înfăşoară elicea.

Dar, al doilea punct poate fi amplasat în mai multe poziţii „cuantificate” pe traiectorie. Numai o singură poziţie are cea mai mică energie potenţială, poziţia în care segmentul care uneşte cele două puncte este perpendicular pe axa cilindrului pe care se înfăşoară elicele celor două puncte.

Mai există posibilitatea ca al doilea punct să se mişte pe o elice de alt cilindru (cu o curbură mai mare).


În Fizica elicoidală, orice câmp se identifică cu câmpul gravitaţional, iar acesta nu poate produce decât forţe perpendiculare pe traiectorie.

      RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare