Home / Luxon

Luxon


Luxonul este un corp fără masă de repaus care se deplasează cu viteza luminii în vid. Luxonul este cărămida lumii, în sensul că toate corpurile din Univers sunt alcătuite din luxoni (acesta este un postulat al Fizicii elicoidale).

-În vid, luxonii se deplasează rectiliniu. Dacă ei nu se deplasează rectiliniu, atunci nu sunt în vid.

 În Fizica elicoidală, luxonul este un sistem de tahioni ale căror traiectorii sunt curbe plane.


Luxonul poate fi modelat de un vector dependent de timp de forma
, cu proprietatea că , adică modulul vitezei sale este constant şi egal cu viteza luminii în vid.

Conform Fizicii elicoidale, toate corpurile sunt alcătuite numai şi numai din luxoni.
Deoarece viteza luminii este o constantă, rezultă că modulul vitezei luxonilor nu poate fi modificat, singura proprietate a vitezei luxonilor care mai poate fi modificată fiind direcţia acesteia. Aşadar, acceleraţia luxonilor este perpendiculară pe traiectoria lor, deci este coliniară cu normala la traiectorie. Mai precis, avem că
. Observăm deci că modulul acceleraţiei este în strânsă legătură cu curbura traiectoriei pe care se deplasează luxonul. Dacă luxonul nu este accelerat, atunci traiectoria sa nu are curbură şi invers, dacă traiectoria luxonului are curbură, atunci luxonul este accelerat.


[Ipoteze]
-(1103221043) La momentul iniţial toţi luxonii din Univers s-au aflat în acelaşi punct. Acesta ar putea fi un postulat al Fizicii elicoidale. El ne permite să definim un reper cartezian în care pe cele trei axe avem respectiv timpul, curbura şi torsiunea traiectoriei luxonului. De asemenea, poziţia fiecărui luxon este complet determinată de curbura şi torsiunea pe care le-a avut la momentul iniţial.
-(1207091735) Masa luxonului este dată de viteza de rotaţie a triedrului său Frenet.
-(1207091736) Luxonii cu masă constantă nu interacţionează cu mediul, ci doar luxonii cu masă variabilă se asociază. Se pare că viteza de variaţie a masei luxonilor ar da tocmai frecvenţa fotonilor. Am putea spune atunci că fotonii sunt luxoni cu masă variabilă. Pentru luxonul cu masă variabilă tahionul care îl generează nu se mai deplasează pe un cerc, ci pe o elipsă. 
[/Ipoteze]-De făcut în legătură cu luxonii:
-de stabilit o metodă de a utiliza Maxima, de a formaliza limbajul, de a găsi noţiuni în matematică ce pot modela luxonul
-problema a fost rezolvată; luxonul este un vector de poziţie, iar modulul vitezei sale este egal cu viteza luminii în vid.
-s-ar părea că putem considera că luxonul este un punct geometric ce se deplasează cu viteza luminii
-de văzut în ce măsură luxonii se pot asocia în tardioni
-de văzut cum putem determina masa luxonilor pe cale teoretică. De văzut în ce măsură viteza unghiulară de rotaţie a triedrului Frenet asociat luxonilor poate fi pusă în legătură cu masa luxonilor.
-(1412230723) Masa luxonilor este dată de momentul cinetic asociat.
-     RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare