Home / Listă cu certitudini

Listă cu certitudini


Prezint mai jos o listă cu certitudinile pe care mă bazez eu şi eventualele lor demonstraţii. Propoziţiile evidente sau pe care nu le-am analizat suficient nu le voi demonstra.

-Este nevoie de patru puncte infinit de apropiate ale curbei pentru a putea caracteriza complet o curbă în acel punct. Aceste patru puncte (necoplanare) definesc trei vectori infinitezimali cu originea în acel (primul) punct.
-Cei trei vectori ne furnizează viteza liniară, viteza areolară și viteza volumică.
-(1405311248) Prin patru puncte necoplanare trece o elice circulară unică. Deci, local, orice curbă poate fi aproximată cu o elice circulară.

Certitudini fundamentale

-Orice corp se deplasează pe o curbă indefinit derivabilă. (Pentru rigurozitate, acest lucru trebuie postulat în Fizica elicoidală.)
-oricărei curbe (fizice) îi putem asocia o dreaptă ce reprezintă axa generală a curbei date.
-Pentru orice corp există un ordin n natural pentru care raportul Frenet de ordinul n se conservă.
-orice corp nu este altceva decât un emiţător de câmp gravitaţional şi electromagnetic. Altfel spus, niciun corp nu poate emite altceva decât câmp gravitaţional şi câmp electromagnetic.
-în lume nu există altceva decât corpuri. Ce este un corp? Poate curent electric de deplasare. Poate o sursă de câmpuri.
-energia, impulsul (liniar), momentul cinetic (impulsul areolar) şi impulsul volumic ale unui sistem izolat se conservă.
1). Singura realitate indubitabilă este realitatea macroscopică. Această realitate nu trebuie filtrată prin nicio teorie şi poate fi acceptată ca atare de către oricine. Nimeni nu poate contesta justificat existenţa unui corp sau fenomen macroscopic obiectiv. Un copac, o casă, o planetă, o explozie, fulgerul sunt exemple de componente ale realităţii macroscopice pe care eu o consider indubitabilă.


-2). Toate concluziile logice care pot fi trase pornind de la realitatea macroscopică sunt strict adevărate şi nu pot fi contestate. Totul este să fim siguri că acele concluzii nu conţin nicio eroare de logică.

-3). Fiecare corp are un centru de masă.

-4). Centrul de masă al fiecărui corp se deplasează pe o curbă din spaţiul tridimensional.

-5). Fiecare curbă din spaţiul tridimensional are curbură şi torsiune.

-6). Pentru orice fenomen fizic (indiferent că acesta se produce sau nu la scară microscopică) există cel puţin un fenomen macroscopic rezultat ca efect direct al acelui fenomen fizic.

-7). Orice corp este un ansamblu de jeturi.

-8). Doi curenţi de sens contrar se resping, iar doi curenţi de acelaşi sens se atrag.

-9). Un curent electric văzut în mişcare paralelă cu el însuşi, apare ca fiind încărcat electric.

-10). O nebuloasă care se roteşte şi se contractă emite radiaţie electromagnetică pe la poli.

-11). Două sisteme cu energii diferite interacţionează pentru a-şi egaliza energiile.

-12). Realitatea nu poate fi nedeterministă.

-13). Formulele lui Frenet sunt certitudini.
-14). (1203050925) Legile Fizicii sunt independente de scară. Deci ele sunt valabile la orice scară. Deci legile care explică mecanica cuantică trebuie să explice şi gravitaţia şi electromagnetismul. Legile care explică fenomenele microscopice trebuie să explice şi fenomenele macroscopice şi reciproc. Fără excepţie!


Certitudini amănunţite

-1). Formulele lui Frenet sunt recursive.
-2). Orice curbă are curbura de ordinul zero şi torsiunea de ordinul zero nule.


-(1060271206) Masa este numai de natură dinamică. Nu există masă de repaus nenulă. Masa oricărui sistem se datorează numai şi numai mişcării, numai şi numai faptului că în sistemul respectiv există componente care se mişcă. Masa de repaus este un termen secundar cu care stabilim, prin convenţia cerută de precizia la care vrem să limităm experimentele, care dintre mişcări sunt strict interne ale sistemului şi care sunt externe.
-(1012201658) Maxima operează în mod excelent cu liste. Să facem tot posibilul pentru a modela Fizica elicoidală prin liste.
-(1012201724) Orice corp aflat în echilibru termodinamic cu mediul înconjurător primește tot atâta energie câtă cedează. Universul este în echilibru termodinamic. Transferurile de energie care au loc în Univers nu afectează energia totală a Universului. Deci, energia totală a Universului este o constantă universală. Ea trebuie să aibă aceeași valoare pentru orice observatori din Univers. La scară mică există sisteme ce pot fi asemănate Universului cu o oarecare aproximație, în sensul că energia lor este constantă un timp suficient de îndelungat pentru necesitățile practice.
-(1003281017) Un corp masiv nu poate urma toate neregularităţile câmpului gravitaţional pe care le întâlneşte.
-(1201061048) Vârful oricărui vector posibil descrie o curbă. De aceea, studiul curbelor este fundamental în teoria câmpurilor vectoriale.
-(1203031451) Nu există sarcină electrică singură, ci doar în perechi. Deci, există doar dipoli electrici, nu şi monopoli. Diferă doar distanţa dintre ei.
-(1204191106) În schimb există corpuri neutre singure. Din acest motiv corpurile neutre sunt mai fundamentale decât corpurile încărcate. Altfel spus, bosonii pot fi singuri, dar fermionii apar doar în perechi.
-(1204191104) Ciocnirile plastice măresc masa de repaus.
-(1204241114) Elicea închisă are doar modulul vectorului lui Darboux variabil (fără să varieze lancretianul). Deci elicea trebuie să aibă
variabil, dar constant. Dar asta nu este suficient pentru ca elicea dată să fie închisă. Trebuie să avem că elicea vine înapoi de unde a plecat. Deci vectorul lui Darboux trebuie să-şi schimbe sensul. Deci chiar trebuie să-şi schimbe sensul de două ori, nu doar o dată. Deci vectorul lui Darboux se anulează de două ori şi îşi schimbă semnul. Aşadar, şi curbura şi torsiunea se anulează de două ori şi îşi schimbă semnul. Prin urmare, curbura şi torsiunea ar putea fi funcţii sinusoidale. Oricum, sigur ele sunt periodice, deci pot fi descompuse în serii Fourier.
-(1303111711) Pentru orice traiectorie (curbă ce poate fi parcursă de un corp) există o dreaptă fixă în spaţiu. 
-Acest lucru rezultă din teorema de recurenţă a formulelor lui Frenet.
-
      RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare