Home / Fizică / Corp

Corp


Se numeşte corp un ansamblu de puncte fizice cu aceeaşi axă generală a traiectoriei.
Mai putem spune că un corp este o mulțime de fotoni, adică de nimicuri care se deplasează cu viteza luminii în vid.

Orice corp este un câmp vectorial de impulsuri.

Alături de câmp, corpul este o noţiune fundamentală a Fizicii.
Orice corp este un ansamblu de jeturi.
Materialitatea unui corp constă în mărimea ordinului său. Cu cât ordinul este mai mare, cu atât corpul va apărea ca fiind mai material. În ultimă instanţă, el nu este altceva decât un ansamblu de elemente nemateriale, un ansamblu de curenţi electrici de deplasare în vid.

Toate corpurile au următoarele proprietăţi:
-masă (deci şi centru de masă);
-moment de inerţie;
-volum;
-densitate;
-impuls;
-moment cinetic;
-impuls volumic;
-emit câmp gravitaţional;
-emit câmp electromagnetic;
-au temperatură (pentru că emit câmp electromagnetic);
-au luminozitate (pentru că emit câmp electromagnetic);


Întrebări despre corp:
-ce noțiune matematică poate modela cel mai bine corpul?
-Răspuns: câmpul vectorial de impulsuri.

[Presupuneri]
-(1203101221) Am putea presupune că un corp este prin definiţie un ansamblu de patru puncte materiale necoplanare. Astfel am putea modela corpurile şi cu Maxima. Atunci, un corp ar putea fi modelat de o matrice 4x4. Aici ne amintim şi de faptul că un câmp electromagnetic este o matrice 4x4, deci este deja un corp. Rămâne să vedem ce proprietăţi are matricea unui corp (dacă nu cumva ea este antisimetrică şi dacă nu cumva pe diagonala principală avem masele de repaus ale punctelor materiale implicate).
-(1302140616) Corpul este un element fizic ce păstrează mereu acelaşi centru de masă.
[/Presupuneri]     RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare