Home / Articole

Articole


Articole pe care am intenţionat sau intenţionez să le redactez. Cele redactate deja au lincul aferent activ către blogul meu. Celelalte nu au linc sau lincul duce la articolul în curs de redactare, nu la blog.

-(1012201508) Elemente de Fizică elicoidală;
-
-Despre dipolul gravitaţional  
-Despre numerele prime
-(1012112129) Viteza de scăpare și găurile negre;
-(1012152219) Despre dreapta asociată unei curbe;
-(1012161417) Despre proprietățile mișcării pe o elice;
-(1012161428) Despre mişcarea luxonilor;
-(1012201451) Precesia Pământului și impulsul volumic;
-(1012201452) Viteza de scăpare și viteza de cădere;
-(1012240453) Paradoxul energiei;
-(1012281930) Viteza luminii este o convenţie;
-(1101042014) Cum se calculează ordinul unei traiectorii;
-(1101042102) Despre mişcările baricentrelor;
-(1101042217) Cercetări privind relaţia dintre inerţie, lancretian şi câmpuri;
-(1101071034) Elicea tangentă.
Ce este elicea tangentă? Ştim că orice traiectorie pe care o poate parcurge un corp în spaţiu are o curbură şi o torsiune bine definite în fiecare punct, pentru că, datorită inerţiei, un corp nu se poate mişca pe o curbă discontinuă sau cu derivate infinite.
 

-(1102130011) Formulele lui Frenet generale;
-(1102141638) Forma trigonometrică a formulelor lui Frenet;
-(1102150914)
Demonstrarea existenţei triedrelor Frenet de ordin superior;
-(1102151204) Nişte relaţii senzaţionale;
-(1102151220) Viteza unghiulară este un vector multidimensional;
-(1102151324) Viteza unghiulară minimă;
-(1102151700) Un răspuns pentru Alexandru Răuţu;
-(1102160845) Corolarul 2;
-(1102241859) Decalogul teoriilor eronate;
-(1103031250)
Conform explicaţiei actuale, steaua polară s-ar mişca neuniform;
-(1103031255)
Avansul tehnologic nu probează veridicitatea unei teorii;
-(1103190629) Mişcarea mecanică este singura mişcare posibilă;
-(1103190732) Statul cel mai democratic este pe internet;
-(1103231347) Omul bine informat alege binele;
-(1103231348) Omnipotenţă şi maxipotenţă;
-(1104091719) Proiecţia dreptei;
-(1105060805) O nouă interpretare a masei;
-(1105102152) Transpunerea teoremei de recurenţă pentru coordonate carteziene;
-(1105102223) Relaţia dintre parametrii poziţiei şi parametrii vitezei.
-(1105172223) Maxima confirmă că orice vector are un triedru Frenet;
-(1105201227) Vectorul lui Poynting şi formulele lui Frenet;
-(1107051017) Despre legătura dintre descoperirile lui Fourier şi curbele din spaţiu.
-(1107051018) O metodă de calcul al axei generale asociate unei curbe.

-(1107200856) „Viteza periferică a unul inel nu poate depăşi viteza luminii în vid 
-(1107211955) „Poate că ciclul solar exprimă variaţia momentului cinetic al Soarelui
-(1107221243) Coborâtul şirului compus
-(1109030741) Legile lui Kepler în Fizica elicoidală.
-(1110301124) Despre ciocniri.
-(1111041022) Există două feluri de impuls.
-(1111221605) Orice interacţiune este ciocnire.
-(1111221606) Fizica adevărată, unificată se obţine prin generalizări complete, prin analogii complete.
-(1111230826) Produsul qB are dimensiune mecanică.
-(1112101024) Despre sarcina electrică.
-(1112101025) Despre operaţii.
-(1112101026) Curba de nutaţie constantă.
-(1112102022) Cilindrul asociat unei curbe.
-(1112102312) Cilindrul asociat unui număr complex.
-(1112110026) Un singur corp, o pereche de corpuri...
-(1201102331) Catastrofa ultravioletă poate fi explicată cu Fizica elicoidală
-(1201102341) Operaţii de ordin superior şi inferior
-(1201110007) Deducerea ecuaţiilor lui Maxwell în Fizica elicoidală
-(1204250842) Jurământ pentru Ştiinţă
-(1204250843) Abolirea discrepanţelor dintre bogaţi şi săraci
-(1207091724) Despre aplicarea formulelor lui Frenet la teoria câmpurilor, la gradient, divergenţă şi rotor.
-(1207091726) Despre ciocniri, despre faptul că luxonii suferă numai ciocniri care nu pot modifica modulul vitezei lor. Aşadar, masa luxonilor este legată de frecvenţa lor.
-(1207091801) Despre faptul că nu există orice fel de observator, căci şi observatorii sunt corpuri fizice.
-(1207091802) Despre felul în care luxonii sunt alcătuiţi din tahioni.
-(1207101618) Explicarea interferenţei cu Fizica elicoidală.
-(1207101621) Despre mişcarea baricentrelor.
-(1207101655) Despre faptul că torsiunea traiectoriei la care este tangent vectorul lui Darboux are valoarea dată de radicalul sumei pătratelor curburii şi torsiunii. Sau despre faptul că axa elicei are torsiune.
-(1207101719) Am trimis teorema şi nu mi s-a răspuns.
-(1209241044) Explicaţia anomaliei zborului razant.
-(1209241045) Curba subordonată.
-

 RSS of this page

Written by:   Version:   Edited By:   Modified

Un contor din 31 martie 2010

contoare                                        
contoare