Home / Fizică / Traiectorie

Traiectorie


Traiectoria unui corp este o curbă din spaţiu descrisă de centrul de masă al corpului respectiv.

Toate corpurile se deplasează prin contiguitate, deci traiectoria lor este o curbă continuă în sens matematic. Mai mult, cum nu există influenţe externe infinite, traiectoria nu se deformează infinit de brusc, deci derivatele ei de orice ordin sunt finite. De aici rezultă că orice traiectorie are o axă generală.

De asemenea, traiectoriile corpurilor macroscopice nu pot fi rectilinii. Dacă asupra corpului nu acţionează câmpuri externe, rămân totuşi câmpurile interne, care dau masă corpului respectiv. Distincţia între câmpuri interne şi externe este dată prin convenţie, deci este irelevantă din punct de vedere fizic. Asta înseamnă că traiectoriile corpurilor pot fi doar în aparenţă (sau prin convenţie) rectilinii, în măsura în care admitem că toate influenţele ce acţionează asupra unui corp sunt de fapt interne. (1202021013) Deci, stabilim prin convenţie că influenţele externe sunt neglijabile.

Convenţia de care am vorbit mai sus ne permite să concludem că un corp de o anumită masă care merge pe o elice este echivalent cu un corp de o masă mai mare care merge pe axa elicei respective. Şi evident, între parametrii elicei şi surplusul de masă există o relaţie directă.

[Certitudini]
-Orice traiectorie este o elice de un anumit ordin.
[/Certitudini]


[Probleme]
-De stabilit ecuaţia axei generale a unei traiectorii oarecare. Generalizare la un ordin oarecare, adică găsirea unei subelice corespunzătoare traiectoriei respective.
-De stabilit ordinul unei traiectorii când cunoaştem ecuaţia ei carteziană. De exemplu, ordinul unei elice este 1, iar ordinul unei curbe de precesie constantă este 2. Cum ajungem la acest număr pornind de la ecuaţia carteziană a curbei respective?
[/Probleme]

      RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare