Home / Jet

Jet


Jetul este un sistem de corpuri care se deplasează pe traiectorii coaxiale.
Numesc jet de rangul n un jet alcătuit din n corpuri.

Consider că orice sistem se deplasează numai prin jeturi.

 
      RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare