Home / Sarcină electrică

Sarcină electrică


Sarcina electrică este proprietatea unui curent electric văzut în mişcare paralelă cu el însuşi.

Această definiţie permite o interpretare interesantă. Dacă un curent electric este o proprietate a unui corp care merge cu viteza luminii pe o dreaptă cu torsiune, înseamnă că sarcina electrică este proprietatea unui corp a cărui traiectorie este văzută de un observator ca fiind traversată perpendicular pe planul ei osculator.

Mai putem spune că un corp este încărcat electric pentru că variază ordinul traiectoriei sale. Electronul liber se mişcă, de fapt, în câmpul electric al atomului din care a scăpat, iar prin aceasta ordinul său variază necontenit. Ordinul electronului liber este foarte mare în comparaţie cu ordinul atomului din care a scăpat.
-Apare problema dacă ordinul electronului liber rămâne mare şi în comparaţie cu ordinul Pământului.

Există o legătură între sarcina electrică şi definiţia câmpului electric ca fiind un câmp gravitaţional de ordinul 2, adică acel câmp care modifică impulsul de ordinul 2.


[Ipoteze]
Ipoteză: sarcina electrică a unui corp este dată de numărul de spire dintre două noduri consecutive ale traiectoriei pe care se deplasează corpul, iar semnul ei este dat de semnul torsiunii traiectoriei.

-(1103082117) Ipoteză: Sarcina electrică este proporţională cu logaritmul lancretianului.
-(1104091600) Ipoteză: Sarcina electrică este proporţională cu viteza de variaţie a lancretianului.
-(1104102201) Ipoteză: Masa este proporţională cu viteza de variaţie a sarcinii electrice sau a temperaturii.
-Acuma hotărăşte-te! Ori masa este variaţie a temperaturii, ori temperatura este variaţia masei?
-(1201140931) Un electron (şi un proton) este încărcat electric doar atunci când trece de pe o traiectorie de un anumit ordin pe o traiectorie de alt ordin. În rest este neutru. Asta înseamnă că un corp este încărcat electric doar atunci când variază ordinul traiectoriei sale.
-Definiţia ar trebui să nu depindă de sensul în care variază ordinul (de faptul că el creşte sau scade).
-Sarcina electrică ar trebui să fie atunci viteza de variaţie în timp a ordinului.
-Ar mai fi atunci sarcina electrică un invariant relativist?
-De aici rezultă, de exemplu, că şi o cometă este încărcată electric.
-(1207290924) Probabil, sarcina electrică este viteza de variaţie a masei în raport cu timpul. Presupun asta din mai multe motive. Unul ar fi că un corp fierbinte pierde energie (deci masă) şi electroni, motiv pentru care poate fi considerat încărcat electric pozitiv. Alt motiv ar fi faptul că raportul dintre masă şi timp este un invariant relativist.
 • (1207301039) În acest caz ar trebui să admitem că dacă masa unui corp scade în timp, atunci el este încărcat electric într-un fel (probabil, pozitiv), iar dacă masa unui corp creşte în timp, atunci el este încărcat electric în celălalt fel (probabil, negativ). Aceasta ar explica de ce un corp încălzit emite electroni.
 • Totodată, ar trebui să admitem că Soarele este încărcat electric pozitiv, iar planetele negativ.
  • Ar mai putea rezulta că planetele sunt încărcate pozitiv faţă de sateliţi. Ar rezulta că sateliţii sunt încărcaţi şi mai negativ decât planetele. Am putea spune prin aceasta că sateliţii sunt şi mai reci decât planetele. Ar rezulta că electronii sunt cele mai reci corpuri posibile. Şi nu doar cele mai reci, ci şi cele mai uşoare (după fotoni?), nemaiputând ceda nimănui masă.
 • Ar trebui văzut atunci dacă putem folosi legea lui Coulomb pentru a deduce legea gravitaţiei.
-(1402160013) Sarcina electrică este darbuzian variabil. Deci, un corp este încărcat electric dacă variază darbuzianul său.
-(1406290834) Sarcina electrică este dată de abaterea lancretianului de la unitate. Un corp cu lancretianul unitar nu are sarcină electrică. Un corp cu lancretianul subunitar este încărcat negativ, iar lancretianul supraunitar corespunde sarcinilor pozitive.
-Cum explicăm atunci fotonul? Fotonul ar trebui să aibă lancretianul egal cu unitatea. Atunci viteza lui ar trebui să fie v=c/sqrt{1+1}. Absurd.
[/Ipoteze]


[Certitudini]
-(1402160013) Sarcina electrică este darbuzian variabil. Deci, un corp este încărcat electric dacă variază darbuzianul său.
[/Certitudini]
-


  Post a comment

  Your Name or E-mail ID (mandatory)

  Note: Your comment will be published after approval of the owner.
   RSS of this page

  Written by:   Version:   Edited By:   Modified

  Un contor din 31 martie 2010

  contoare                                        
  contoare