Home / Curent electric

Curent electric


Curentul electric (de deplasare) este o noţiune fundamentală a Fizicii elicoidale şi, la modul cel mai general, exprimă fenomenul mişcării cu viteza luminii în vid. Orice corp care se deplasează cu viteza luminii în vid reprezintă un curent electric (de deplasare).

Cum, atât masa cât şi densitatea de sarcină depind crescător de viteză (la fel), rezultă că pentru ca un corp să poată avea viteza luminii (şi să constituie astfel un curent electric) trebuie să aibă masa de repaus nulă şi densitatea de sarcină în repaus nulă.

Fără să putem fi contrazişi de vreo experienţă vreodată, putem echivala oricând în Fizica elicoidală un curent electric liniar cu o dreaptă cu torsiune nenulă. În acest caz, putem echivala torsiunea dreptei cu intensitatea curentului electric ce trece prin acea dreaptă.

Un curent electric văzut în mişcare paralelă apare încărcat electric datorită unui efect relativist. Fizica elicoidală are motive întemeiate să considere că orice sarcină electrică nu este altceva decât un asemenea curent electric văzut în mişcare. În consecinţă, curenţii electrici sunt neutri numai în vid, adică acolo unde sunt văzuţi în repaus.

Orice curent electric (de deplasare în vid) se manifestă (numai) prin câmpul său magnetic care este perpendicular pe curentul electric.

Dacă un curent electric este dat de un corp care merge cu viteza luminii în vid şi cum Fizica elicoidală ne demonstrează (prin teorema de recurenţă a formulelor lui Frenet) că orice traiectorie, oricât de complicată ar fi ea, este de fapt o traiectorie aparentă a unui corp care merge cu viteza luminii în vid, atunci toate corpurile sunt alcătuite din curenţi electrici.

Curenţii electrici de acelaşi semn se atrag, iar curenţii electrici de semn opus se resping. Semnul curentului electric este dat de semnul torsiunii dreptei pe care se deplasează corpul.     RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare