Home / Fizică / Vid

Vid


Vidul este spaţiul în care traiectoria centrului de masă al unui corp este o elice de ordinul zero, adică o dreaptă (cu torsiune nenulă şi curbură nulă).

În vid, nu este constant doar modulul vitezei corpurilor, ci este constantă şi direcţia vitezei lor.

Evident, vidul este doar o aproximaţie a realităţii, modelând un spaţiu foarte îndepărtat de restul corpurilor. În realitate, nu există vid deoarece traiectoria corpurilor reale are ordinul nenul.

Vidul diferă de spaţiul gol prin faptul că în spaţiul gol vitezele corpurilor sunt nule, pe când în vid vitezele corpurilor sunt egale cu viteza luminii.

Putem defini un vid de ordinul zero (în care poziţiile corpurilor sunt constante), un vid de ordinul unu (în care vitezele corpurilor sunt constante şi) care este vidul propriu-zis şi putem defini un vid de ordinul doi acel mediu în care acceleraţiile corpurilor sunt constante.

      RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare