Home / Parametru dinamic

Parametru dinamic


Numim parametru dinamic (sau parametru mecanic) acel parametru fizic asociat unui corp care depinde de masa de repaus a corpului.

Evident, cel mai important parametru dinamic este tocmai masa de repaus a corpului (deci şi energia de repaus a acestuia). Alt parametru dinamic important este impulsul. Altul este momentul cinetic şi ultimul este impulsul volumic. Cum impulsul volumic este considerat tocmai masa de repaus, rezultă că masa de repaus, impulsul şi momentul cinetic sunt elemente suficiente pentru caracterizarea proprietăţilor dinamice ale corpului.

Existenţa masei de repaus exprimă existenţa timpului. Acolo unde timpul trece uniform, masa de repaus rămâne constantă, împreună cu impulsul volumic. Reciproc, acolo unde timpul îşi modifică rata de scurgere, masa de repaus a oricărui sistem se modifică. Acest lucru mai înseamnă că inconstanţa masei de repaus poate fi pusă pe seama trecerii neuniforme a timpului în domeniul în care se află corpul respectiv. Neuniformitatea timpului într-un anumit loc face ca impulsul volumic să se modifice în acel loc. Variaţia impulsului volumic este posibilă numai în prezenţa forţelor volumice. Aşadar, neuniformitatea timpului creează forţe volumice. Dar forţele volumice sunt aociate cu prezenţa câmpului electromagnetic. Aşadar, acolo unde timpul nu trece uniform există câmp electromagnetic, şi reciproc.

Masa de repaus are o legătură directă cu raportul Frenet al traiectoriei pe care se deplasează corpul, fiind cu atât mai mare cu cât ordinul Frenet al traiectoriei este mai mare.

Conservarea impulsului ne informează că acel corp se află într-un spaţiu omogen (cu puncte echidistante). Neconservarea impulsului este echivalentă cu neomogenitatea spaţiului, care este de asemenea echivalentă cu prezenţa gravitaţiei.     RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare