Home / Impuls volumic

Impuls volumic


Impulsul volumic al unui corp este o mărime fizică egală cu produsul scalar dintre poziţia acelui corp şi momentul său cinetic.

Aşa cum momentul cinetic este de tip orbital şi propriu, aşa şi impulsul volumic poate fi orbital şi propriu. Impulsul volumic orbital se calculează faţă de centrul orbitei, pe când impulsul volumic propriu se calculează faţă de centrul propriu de masă. Dacă un corp nu are moment cinetic propriu, atunci impulsul său volumic propriu este dat doar de suma impulsurilor volumice ale componentelor sale.

Dacă asupra unui corp nu acţionează forţe volumice, atunci impulsul volumic al corpului respectiv rămâne constant în timp. Deci, orice sistem izolat are impuls volumic constant.

Impulsul volumic propriu al particulelor componente constituie tocmai masa de repaus a corpului respectiv.

Impulsul volumic al unui corp solid este constant, întocmai ca şi masa lui de repaus. Impulsul volumic al unui inel solid este dat de suma impulsurilor volumice componente.

Impulsul volumic al unui gaz este suma impulsurilor volumice proprii ale componentelor gazului la care se adaugă impulsul lor volumic orbital. Dacă gazul este alcătuit din corpuri care nu au moment cinetic propriu şi nici impuls volumic propriu, atunci impulsul volumic total al gazului este nul.

Pentru a putea calcula corect impulsul volumic total al unui corp este necesar să calculăm impulsul volumic propriu şi orbital al fiecărei componente a corpului şi să facem apoi suma lor.

Tendinţa naturală a unui corp este ca impulsul său volumic să se conserve.

Cel mai simetric corp care poate poseda impuls volumic este o sferă goală în interior pe suprafaţa căreia există corpuri al căror moment cinetic este radial şi egal în modul. În ultimă instanţă, oricărui corp ce are impuls volumic îi putem asocia o asemenea sferă. Evident, putem imagina şi inele constituite din corpuri cu momentul cinetic radial, de acelaşi sens şi egal în modul. Impulsul volumic al acestor corpuri va fi produsul dintre raza lor şi modulul momentului cinetic al corpurilor de la periferia lor.

Putem face o distincţie între impulsul volumic intrinsec şi impulsul volumic extrinsec. Primul reprezintă masa de repaus a unui corp considerat solid în repaus. Al doilea reprezintă impulsul volumic datorat mişcării corpului respectiv. În ultimă instanţă, orice impuls volumic intrinsec este impulsul volumic extrinsec al particulelor componente.

Impulsul volumic intrinsec al unei nebuloase este mai mare decât al unui disc. De aceea, un disc este o nebuloasă care a pierdut impuls volumic prin radiaţie polară.
      RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare