Home / Baricentru

Baricentru


Baricentrul (de ordin maxim) este un punct unic asociat unui sistem de puncte cărora li se asociază câte un scalar pozitiv.

Baricentrul se poate determina prin recurenţă astfel:
-se consideră că baricentrul unui punct este punctul însuşi;
-se consideră că baricentrul al două baricentre distincte este media lor ponderată.

Dacă ponderea asociată baricentrelor este tocmai masa, atunci baricentrul este tocmai centrul de masă.

Mai putem defini, tot recursiv, și noțiunea de baricentru de ordin k<=n al unui sistem de n puncte materiale. Numim baricentru de ordinul 0 sau baricentru principal al unui sistem, centrul de masă al sistemului respectiv. Apoi, numim baricentru de ordin k centrele de masă ale componentelor din sistem care se deplasează pe o elice de ordinul k.

Conform Fizicii elicoidale, toate baricentrele unui sistem stabil se mișcă numai pe elicea corespunzătoare ordinului baricentrului respectiv. Mai precis, baricentrul de ordinul 0 (care este baricentrul propriu-zis) se mișcă rectiliniu, baricentrele de ordinul n-1 se mișcă pe o elice (de ordinul n-1), baricentrele de ordinul n-2 se mișcă pe elice de ordinul n-2, ..., baricentrele de ordinul k se mișcă pe o elice de ordinul k.

Numărul baricentrelor de ordinul k este combinări de n luate câte k. Deci, numărul total de baricentre dintr-un sistem de particule este 2^n-1. De aici cred că ar putea rezulta regula Titius-Bode.

Numărul de baricentre dintr-un sistem se modifică în urma unor transformări fizice.
     RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare