Home / ... / Fizica elicoidală / Atom / Triedrul lui Frenet

Triedrul lui Frenet


Se numeşte triedrul lui Frenet sau, mai simplu, triedrul Frenet, un ansamblu de trei versori reciproc perpendiculari asociat în mod univoc oricărui vector variabil în timp.

Cei trei versori ai triedrului lui Frenet se numesc tangentă, normală şi binormală. Tangenta triedrului lui Frenet este coliniară şi are acelaşi sens cu vectorul dat, binormala este coliniară şi are acelaşi sens cu produsul vectorial dintre vectorul dat şi derivata vectorului în raport cu timpul, iar normala este produsul vectorial dintre binormală şi tangentă.

Triedrul lui Frenet al vectorului
nu este în repaus, ci se roteşte cu viteza unghiulară dată de expresia
,
unde
şi sunt torsiunea şi, respectiv, curbura asociate vectorului respectiv.
     RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare