Home / Structura cercetării

Structura cercetării


Aici încerc să ordonez logic ideile pe care ar trebui să le cercetez.
 
Structura cercetării:


-Ar cam trebui să caut sistematic răspunsuri la întrebările pe care mi le pun, să verific ipotezele pe care le-am formulat, să creez cât mai multe certitudini şi să selectez dintre certitudini doar pe cele mai importante.
-Fizică:
-Fizica elicoidală
-Descoperirea problemelor ce trebuie rezolvate pentru a formula Fizica elicoidală.
-Înţelegerea profundă a teoremei de recurenţă.
-Studiul proprietăţilor curbelor cu ordin mic.
-Stabilirea rolului pe care îl joacă ordinul şi radicalul.


-Explicarea faptelor cunoscute, pornind de la postulatele Fizicii elicoidale.
-Explicarea particulelor elementare.
-Ce este o particulă elementară din perspectiva Fizicii elicoidale?
-Cele mai simple particule elementare sunt cele mai simple curbe fizice. Electronul este curba fizică de ordinul unu.
-Explicarea ecuaţiilor lui Maxwell
-Cum se face transformarea curbelor fizice în repere diferite?
-Emiterea ipotezelor care ar putea rezolva problemele formulate
-Formularea postulatelor prin generalizarea ipotezelor acceptate
-Inventarierea postulatelor pentru a reduce numărul lor după descoperirea echivalenţelor dintre ele. 
 
-Totul este alcătuit din curenţi electrici de deplasare în vid. Circulând în vid, pot fi consideraţi curenţi prin supraconductori.
-Orice curent de deplasare în vid este o curbă închisă. 
-Extragerea concluziilor din postulate. Formularea teoremelor. Scrierea definiţiilor şi a formulelor fundamentale ale Fizicii elicoidale.
-Formularea definiţiilor.
-Stabilirea noţiunilor relevante în Fizica elicoidală.
-Curent electric de deplasare în vid. Curbă fizică.
-Se numeşte curent electric de deplasare în vid (sau, mai scurt, curbă fizică) o curbă geometrică tridimensională căreia i se asociază un curent electric.

-Extragerea previziunilor pe care le face Fizica elicoidală. Aplicaţii.
-Redactarea Fizicii elicoidale.
-
-


 RSS of this page

Written by:   Version:   Edited By:   Modified

Un contor din 31 martie 2010

contoare                                        
contoare