Home / Rotaţie

Rotaţie


Rotaţia unui corp (în jurul unei axe) este acea mişcare pentru care există cel puţin două puncte aparţinând corpului astfel încât poziţia lor nu se modifică.

Toate punctele unui corp care se roteşte descriu cercuri aflate în plane paralele şi având centrul pe o aceeaşi dreaptă, numită axă de rotaţie.

A nu se face confuzie între mişcarea de rotaţie şi mişcarea de revoluţie şi, implicit, nici între momentul cinetic propriu şi momentul cinetic orbital.
      RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare