Home / Postulat

Postulat


Postulatul este o propoziţie admisă fără demonstraţie ca fiind adevărată în cadrul unei anumite teorii.

Postulatele sunt, în sens mai larg, tocmai definiţii, deoarece, dacă se acceptă prin convenţie, pot fi utilizate la definirea noţiunilor teoriei respective.

      RSS of this page

    Written by:   Version:   Edited By:   Modified

    Un contor din 31 martie 2010

    contoare                                        
    contoare