Home / Inelon

Inelon


Certitudini

-(1010261057) Inelon=substantiv masculin comun. Inelonul este un cerc pe care se deplasează un punct fizic. Deoarece punctul fizic are viteză infinită, inelonul este material și obiectiv. De asemenea, inelonul se deplasează cu viteza luminii în vid într-o direcție perpendiculară pe planul său. Există două tipuri de ineloni: ineloni pentru care impulsul și momentul său cinetic au același sens, respectiv, sens opus. Primii se numes ineloni pozitivi, iar ceilalți ineloni negativi.
-(1010261141) Inelonii sunt componente ale fotonului.
-(1010261149) Masa inelonului depinde de variația razei lui. Dacă raza inelonului este constantă, inelonul nu are masă.
-(10101200) Când vorbim de mișcarea unui inelon, vorbim de fapt despre mișcarea centrului său de masă.
-(10101203) Impulsul și momentul cinetic ale unui inelon ce se deplasează prin vid sunt mărimi constante. Într-un alt mediu, centrul de masă descrie o elice (de un anumit ordin), iar impulsul variază.
-(10101206) Geometria diferă de Fizică prin faptul că în cea de-a doua inelonii au raze finite și nenule, pe când în prima inelonii au rază infinită (sau nulă?).
-(1010271610) Inelonul din vid merge rectiliniu și are toți parametrii dinamici compensați. Din acest motiv, el nu se mai combină cu alți ineloni și nu produce niciun câmp în exterior. S-ar părea că inelonii din vid se apropie de definiția neutrinilor.Obiective, întrebări
 • -(1010262020) Cât este masa inelonului? Dar momentul său cinetic?
 • -(1010262025) Oare, într-un mediu diferit de vid inelonul se deformează, devenind o elipsă? Sau se modifică doar raza cercului?
  •  -Există posibilitatea ca, într-un mediu diferit de vid, centrul de masă al inelonului să nu se mai deplaseze rectiliniu, ci să se deplaseze pe o elice de ordin nenul.

Tatonări, presupuneri
-(1010262023) S-ar părea că momentul cinetic al inelonului este proporțional cu constanta lui Planck.
-(1010271613) Inelonii care au raza variabilă în timp pot fi considerați neutrini.

   RSS of this page

  Written by:   Version:   Edited By:   Modified

  Un contor din 31 martie 2010

  contoare                                        
  contoare